Gå til indhold

Genbrugsstationer

Vi driver 5 genbrugsstationer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Læs mere og se åbningstider her.

Ny Genbrugsstation I Ringe

Sortering af affald

Affald sorteres i mange forskellige fraktioner, og det er en god idé at sortere affaldet. Husk af følge kørselsretningen på pladsen, det gør det nemmere for os alle. 

Vi modtager følgende fraktioner: 
1   Jord
1A Natursten
2   Asbest
4   Rent beton
5   Blandet tegl
6   Jern/Metal
7   Indendørs træ
8   Pap
9   Papir
10 Blød plast
11 Sanitet
12 Deponi
13 Flasker og glas
14 Dæk med fælge
14A Dæk uden fælge
15 Hård plast
15A PVC
16 Døre og vinduer
17 Haveaffald
18 Hvidevarer
19 Stort brændbart
20 Farligt affald
21 Småt brændbart
22 Elektronik
23 Planglas
24 Gips
25 Trærødder
26 Dåser
27 Kabler
28 Mursten
30 Rockwool/glasuld
31 Bøger
32 Udendørs træ

Vi modtager IKKE ammunition. Det skal afleveres til politiet.