Gå til indhold

Genbrugsstationer

Vi driver 5 genbrugsstationer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Læs mere og se åbningstider her.

Sortering af affald

Affald sorteres i mange forskellige fraktioner, og det er en god idé at sortere affaldet. Husk af følge kørselsretningen på pladsen, det gør det nemmere for os alle. 

Vi modtager følgende fraktioner: 
1   Jord
1A Natursten
2   Asbest
4   Beton
5   Mursten og tegl
6   Metal
7   Indendørs træ
8   Pap
9   Papir
10 Blød plast
11 Sanitet
12 Deponi
13 Glas
14 Dæk med fælge
14A Dæk uden fælge
15 Hård plast
15A Hård PVC
16 Døre og vinduer
18 Stort elektronik
18A Køleudstyr
19 Storskrald
20 Farligt affald
21 Rest efter sortering
22 Elektronik
23 Fladt glas
24 Gips
25 Træstammer og rødder
26 Drikkedåser
27 Ledninger og kabler
30 Glasuld og stenuld
31 Bøger
32 Udendørs træ
33 Paller
Haveaffald
Genbrug
Tøj

Vi modtager IKKE ammunition. Det skal afleveres til politiet.