Gå til indhold

Din affaldsordning 2022

I februar 2022 trådte den nye affaldsordning i kraft i Faaborg-Midtfyn Kommune. Læs mere om hvad det betyder for dig her.

Dine beholdere

Der findes flere typer beholdere afhængigt af, hvor og hvordan du bor i Faaborg-Midtfyn Kommune. Beholderne kan altså se forskellige ud, men alle skal sortere ens – uanset om man har egne beholdere eller hører under en fællesløsning.

Enfamiliehusstande tilbydes som standard to stk. 240 liters beholdere, som hver især er inddelt i to rum:

  1. Mad- og restaffald
  2. Glas/metal og pap/papir.

Derudover skal alle husstande fortsætte med at anvende den beholder, som de har i forvejen. Den skal bruges til plast samt mad- og drikkekartoner.

Beholderne er udstyret med piktogrammer, der viser affaldstypen, og man vil også modtage en sorteringsvejledning sammen med de nye beholdere.

Du kan finde en samlet oversigt over størrelserne på beholderne her (åbner i ny fane).

Kopi Af Beholderoversigt Alle (2)

Områder med andre affaldsløsninger

Der gælder særlige forhold for Faaborg midtby, sommerhusområderne og øerne. Læs mere om hvert område herunder.
Faaborg midtby

I Faaborg midtby er kravene til sortering de samme som andre steder, men på grund af smalle stræder og baggårde, er det ikke muligt at opstille individuelle beholdere til affaldet.

I stedet er der etableret nedgravede affaldsløsninger i en del af midtbyen. På den måde kan vi undgå, at der skal indsamles dagrenovation i sække, og at der skal stå affaldsbeholdere på fortovet.

De nedgravede containere opdeles

De nuværende nedgravede containere opdeles i to rum, så restaffald og madaffald fremover kan sorteres hver for sig.

De områder, der hører under den eksisterende fællesløsning, har modtaget brev om det videre forløb. Første skridt bliver afholdelse af borgermøder. Faaborg-Midtfyn Kommune indbyder til dette i løbet af september 2022.

Planlagt udvidelse i 2022-2023

De nedgravede fællesløsninger skal udvides i 2022-2023, så flere gader i midtbyen går væk fra at have individuelle beholdere.

De nuværende seks nedgravede containere udvides med yderligere fem, altså samlet 11 nedgravede beholdere til mad og restaffald. Det er stadig ikke helt på plads, hvilke områder dette vil gælde, men du kan se idéoplægget herunder.

Se præsentation fra borgermøderne i sommeren 2021 her (åbner i ny fane).

Din dagrenovation

Afhentning af dagrenovation i Faaborg-Midtby fortsætter som hidtil, indtil de nye fællesløsninger bliver etableret. Vær opmærksom på evt. nye tømmedatoer.

Genanvendeligt affald fortsætter som poseordning

Indsamling af genanvendeligt affald fortsætter som poseordning. Der arbejdes på etablering af opsamlingssteder, men dette er ikke færdigbehandlet, og placeringen for disse er stadig ikke fastlagt.

Poseordningen udvides, så plast & mad- og drikkekartoner ligeledes samles i en pose.

Vi vil fortsat gerne have glas og metal hver for sig i poseordningen.

Du skal være opmærksom på, at der kan være ændringer i tømmedagene.

Fællesbebyggelser/lejeboliger

Der er stor forskel på, hvordan boligforeninger og andre udlejere har valgt at håndtere deres affald. Derfor skal du som udgangspunkt spørge din udlejer, vicevært eller varmemester, hvis du har spørgsmål omkring din affaldet ved din bolig.

Bor du til leje, får du udleveret din startpakke af din udlejer eller vicevært i forbindelse med levering af de nye beholdere. Kontakt denne for nærmere information.

Er du udlejer?

FFV Renovation har i efteråret 2021 sendt brev ud til samtlige udlejere med flere ejendomme i Faaborg-Midtfyn Kommunen, og vi er pt. i dialog med flere om mulige fællesløsninger.

Er du udlejer og har ikke fået brev fra os? Så kontakt vores kundeservice på dagrenovation@ffv.dk.

Husk at anføre kontaktperson, som vi kan vende tilbage til.

Sommerhuse

I sommerhusområderne i Faaborg-Midtfyn Kommune er kravene til sortering de samme som andre steder, men flere af de små veje er ikke egnede til den tunge trafik fra de nye og tunge gasdrevne renovationsbiler.

De større sommerhusområder

I løbet af 2022/2023 vil vi derfor – i tæt dialog med sommerhusejere og grundejerforeninger – etablere fælles affaldsløsninger ved sommerhusområder, der har mere end 20 enheder.

Der er afholdt borgermøder i sommeren 2021, og FFV vil i løbet af foråret 2022 kontakte de berørte områder. Se eller gense præsentationen fra borgermøderne her (åbner i ny fane).

Flere områder har allerede meldt tilbage, hvor og hvordan det skal løses, og der er en god dialog i gang med de øvrige.

Affaldsøerne vil forhåbentlig være færdige slut 2022.

De mindre sommerhusområder

De sommerhuse, der har mindre end 20 enheder, skal have egne affaldsbeholdere.

Vi forventer, at alle sommerhuse har fået leveret deres beholdere, rød miljøkasse  og madaffaldsspand til køkkenet i slutningen af juni 2022.

Startpakke udleveres til alle sommerhuse i forbindelse med leveringen af de nye beholdere.

Hent en sorteringsguide på tysk eller engelsk

Hvis du udlejer dit sommerhus, kan det være en god at have en sorteringsguide på tysk eller engelsk liggende til dine udenlandske gæster. På den måde kan vi hjælpe dem med at få sorteret affaldet korrekt.

Du kan finde vores sorteringsguides her.

Lyø, Avernak og Bjørnø

På øerne er transportmulighederne ikke de samme som i resten af kommunen, derfor er ordningen tilpasset de konkrete forhold på øerne.

Dagrenovation fortsætter som hidtil og afhentes fra skel via sækkestativer og 110 liters ø-sække, max 13 kg.

Alt øvrigt affald afleveres på minigenbrugsstationerne, som er ubemandede. Der er placeret affaldscontainerne ved havnene/sportspladsen. Disse er altid tilgængelige.

Der udleveres ikke startpakke på øerne, men ønsker du en sorteringsguide, kan du fra slutningen af februar 2022 få én udleveret af vores renovatører.