Gå til indhold

Dagrenovation

Vi afhenter dagrenovation hos forbrugerne i hele Faaborg-Midtfyn Kommune. Læs mere her.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har svaret på en række spørgsmål, vi oftest får stillet i FFV Renovation A/S.
Skulle du have spørgsmål, der ikke besvares her, eller ønsker du nogle af svarene uddybet, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 62 61 16 66 eller via mail ffv@ffv.dk.
Hvad tid på dagen kan jeg forvente at få tømt min affaldsbeholder?
 • Man kan ikke forvente at få tømt sin affaldsbeholder på samme tidspunkt hver gang.
 • Tømningen sker på hverdage i tidsrummet 6.00 til 20.00. På meget befærdede veje dog allerede fra kl. 5.00.
 • I sommerperioden (juli og august) kan det ske, at tømningen sker i tidsrummet 5.00 og 20.00.  
Hvor skal affaldsbeholderen stå?
 • 0-1 meter inde på egen grund fra matrikelskel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads.
 • Så tæt på vej eller fortov som muligt.
 • Med hjul og håndtag vendt mod renovatøren.
 • Med en frihøjde på mindst 2 meter under træer og carporte.
 • I niveau med køretøj på et stabilt og plant underlag. 
Kan jeg få affaldsbeholderen afhentet inde på min grund?

Det kan du godt mod merbetaling, og så skal følge overholdes:

 • Der må max være 25 meter fra beholder til skel.
 • Der skal være kørefast og jævnt underlag, for eksempel fliser eller asfalt - ikke grus og sten.
 • Der skal være mindst 1 meter bredt.
 • Der skal være en frihøjde på mindst 2 meter under træer og carporte.
 • Der må ikke være trapper eller andre trin.
 • Der må ikke være en stigning på over 10 centimeter pr. meter.
 • Der skal være god belysning i den mørke tid.
 • Der skal være ryddet for sne/is og saltet eller gruset forsvarligt.
 • Der skal være tydeligt husnummer.
 • Havelåger skal kunne stå åbne af sig selv.
 • Beholderen skal stå med hjul og håndtag vendt mod renovatøren.
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har fået tømt min affaldsbeholder?
 • Hvis du ikke har fået tømt din affaldsbeholder, er der måske lagt en seddel i din postkasse eller sat en seddel fast i låget på din beholder. Den beskriver, hvorfor du ikke har fået tømt.
 • Har du ikke modtaget en seddel med en forklaring, kan renovatøren have overset din beholder, og du bedes derfor ringe til os på tlf. 62 61 16 66 eller skrive en mail til os på ffv@ffv.dk.
 • Husk at sætte din affaldsbeholder frem senest kl. 6.00 på tømmedagen - alternativt aftenen før. I sommerperioden (juli og august) anbefaler vi, at man allerede sætter den frem kl. 5.00.
Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt at sætte min beholder frem?
 • Du kan bestille en ekstratømning.
 • Alternativt kan du fylde det ekstra affald du har, indtil næste tømning, i en sæk. Dertil kan du købe et affaldsmærke på din lokale genbrugsstation i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette mærke bindes om sækken, der placeres ved siden af din affaldsbeholder, og medtages ved næste tømning. 
 • Se priser her.
 • Husk at du kan tilmelde dig vores SMS service her, og så sender vi en SMS til dig, dagen før vi kommer.
Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra meget affald?
 • Du kan bestille en ekstratømning.
 • Alternativt kan du fylde det ekstra affald du har, indtil næste tømning, i en sæk. Dertil kan du købe et affaldsmærke på din lokale genbrugsstation i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette mærke bindes om din sæk, der placeres ved siden af din affaldsbeholder, og medtages ved næste tømning. 
 • Hvis du ofte har ekstra affald, har du mulighed for at bestille en ekstra beholder.
 • Se priser her.
Hvor meget må jeg fylde i min affaldsbeholder?
 • Der er ingen regler for, hvor mange kilo du må fylde i din affaldsbeholder, men den skal kunne lukkes, og den må ikke overfyldes. Overfyldte affaldsbeholdere tømmes ikke, da regulativet for husholdningsaffald foreskriver, at renovatøren ikke må tømme en affaldsbeholder, hvor låget ikke er lukket.
 • Kravet om at låget skal være lukket skyldes faren for mikrobiologisk påvirkning.
Kan jeg bestille en anden størrelse affaldsbeholder?
 • Som ejer kan du altid bestille en anden størrelse affaldsbeholder. Hvis du er lejer, skal du kontakte din udlejer.
 • Du kan bestille en anden størrelse affaldsbeholder ved at ringe til os  på tlf. 62 61 16 66 eller ved at skrive en mail til os på ffv@ffv.dk. 
 • Det koster et gebyr at få beholderen byttet, og så har hver beholderstørrelse sin egen pris. Se priser her.
 • Leveringstiden på den nye beholder er ca. 14 dage. 
Hvad gør jeg, hvis min affaldsbeholder er gået i stykker?

Hvis din affaldsbeholder er gået i stykker, så kan du bestille en ny ved at ringe til os på tlf. 62 61 16 66 eller ved at skrive en mail til os på ffv@ffv.dk. Så sørger vi for, at du får en ny beholder leveret hurtigst muligt.

Hvorfor er min affaldsbeholder forsvundet?
 • Det sker en gang i mellem, at vores renovationsbiler kommer til at "spise" en affaldsbeholder.
 • Når dette sker, afleverer vores renovatør en seddel i din postkasse, og du vil modtage en ny affaldsbeholder inden for et par dage.
 • Hvis der ikke ligger en seddel i din postkasse, så ring til os på tlf. 62 61 16 66 eller skriv en mail til os på ffv@ffv.dk.
Hvad gør jeg med støvende affald?

Aske, sod, kattegrus og skarpe genstande kan sagtens komme i din affaldsbeholder, men det skal være pakket ind i en tæt emballage.

Hvor afleverer jeg kanyler og medicinrester?

Håndtering af kanyler og medicinrester kræver særlig opmærksomhed. De må aldrig komme i din affaldsbeholder, eller skylles ud i toilettet! Du skal derimod aflevere det til enten apotekerne eller vores personale på genbrugsstationerne. 

Medicinen skal helst være i originalemballage, mens brugte kanyler skal afleveres i kanylebokse, som du kan købe på apoteket.

Tømning i sommerhusområderne 2021

I følgende uger i 2021 afhenter vi dagrenovation i sommerhusområderne:

2, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 44 og 50.

I alt 24 tømninger.

Tømning på Avernakø og Lyø 2021

Information til alle husstande på Avernakø/Korshavn og Lyø fra FFV Renovation A/S.
I følgende uger i 2021 afhenter vi dagrenovation i sommerhusene:

3, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 51.

I alt 24 tømninger.

Øvrige husstande får afhentet dagrenovation hver uge.

Klik her for at se de regler, der er gældende for afhentning af affald. Vi indskærper ligeledes, at det er meget vigtigt, at sækkene ikke overfyldes - max. 13 kg. - og kun til fyldestregen.

Avernakø: Renovatør Klaus K. Jensen, Hovedvejen 40, Korshavn, Avernakø.

Lyø: Renovatør Jørgen Bjerggard, Lyø Bygade 30, Lyø.