Gå til indhold

Spørgsmål og svar

Fjernvarme

Nedenfor kan du få besvarede nogle af de ofte stillede spørgsmål omkring fjernvarme.
Hvad er fjernvarme?

Fjernvarmen er en fleksibel opvarmningsform, da varmen kan komme fra mange kilder: Varmepumper, afbrænding af biomasse, overskudsvarme fra industrien, forbrænding af affald, solvarme, elvarme på vindmøllestrøm og meget mere. Andelen af fossile brændsler som gas, olie og kul i fjernvarmen bliver mindre år for år. Her i Faaborg er fjernvarmen hovedsageligt baseret på en særdeles effektiv storskala varmepumpe.

Har du et oliefyr, bruger du naturgas eller elvarme, er det både billigere og mere klimavenligt at skifte til fjernvarme, hvis du kan. Bor du i et landområde uden fjernvarme, er individuelle varmepumper og jordvarme et godt alternativ. Elvarme er den dyreste måde at opvarme dit hus på, så har du elvarme, er der mange penge at spare ved at skifte eller supplere med en anden varmekilde.

Der er fjernvarme i 1,7 mio. husstande i Danmark - det svarer til, at flere end 2 ud af 3 danskere har fjernvarme.

Hvad skal der til før udvidelsesprojektet bliver til noget?
 • At vi opnår tilskud fra Energistyrelse. Vi håber på svar i sept./okt.
 • At vi får mindst 300 tilmeldinger. Så spørg lige din nabo om hun/han ikke også skal have billig fjernvarme.
Hvor nem er fjernvarme?

Fjernvarmen er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét. Den er vedligeholdelsesfri, og den har en lang levetid. Inde i huset fylder den ikke mere end et almindeligt overskab.

Når du har fjernvarme, er det os, der har ansvaret for varmen. Du skal bare regulere varmen på din radiator - eller åbne for den varme hane, og du har altid varme nok.

Hvor grøn er fjernvarme?

Hvis du har et hus på fx 130 kvadratmeter, kan du spare ca. 1.500 kg CO2 om året ved at skifte naturgas ud med fjernvarme. Er dit hus større, bliver besparelsen det også.

Fjernvarmen er primært baseret på en storskala varmepumpe, der producerer varmen særdeles effektivt. Kun på de koldeste dage supplerer vi med vores gaskedel, og når elprisen er høj, bruger vi vores gasmotor, der også producerer el.

Fordelingen af energikilder i FFV Fjernvarme (2020)

Varmepumpe 86 %(kan levere op til 95 %)
Gaskedel (varmeproduktion) 5 %
Gasmotor (varme- og elproduktion) 9 %

CO2-udledning med forskellige varmekilder i et hus på 130 m2. 

Oliefyr 5.683 kg
Gasfyr 3.396 kg
Individuel varmepumpe 1.241 kg
FFV's fjernvarme 1.005 kg

Kilder:
Olie og naturgas: Energistyrelsens fremskrivning af CO2-udledninger for naturgas samt udledninger fra fyringsolie.
Varmepumper: tvis.net
Fjernvarme: Planenergi

Hvor billig er fjernvarmen?

Langt de fleste får billigere varme, når de skifter fra gas, og besparelsen ved at skifte fra olie og elvarme er endnu større.

Gå til beregner

Hvad er grøn varme?

Fjernvarmen i Danmark bliver stadig grønnere. Det sker ved at producere varmen på vedvarende energikilder samt ved at udfase brugen af fossile brændsler som olie, kul og gas. Folketingets ambitiøse klimamål er at reducere Danmarks samlede CO2 med 70 % inden 2030.

Inden 2030 skal de 500.000 boliger, der stadig opvarmer med fossile brændsler, derfor omstilles til grøn energi. 

 

Økonomi

Nedenfor kan du få besvaret nogle af de ofte stillede spørgsmål omkring økonomien i forbindelse med fjernvarme.
Hvad kommer fjernvarmen til at koste om året?

Fjernvarmen er den billigste opvarmning for de fleste. Den giver dig en god, stabil varmeøkonomi, både når du sammenligner med gas, olie, el og individuelle varmepumper.

Gå til beregner

Hvad betaler jeg for på min varmeregning?

Din varmeregning består grundlæggende af tre dele:

 • Dit forbrug: Vi opgør dit forbrug i kWh
 • Effektbidrag: Beregnet pr. m2 opvarmet areal ifølge BBR
 • Abonnement: Fast bidrag

Se aktuelle takster her.

Du betaler aconto forud, og du får en årsopgørelse ved hvert årsskifte.

Hvor længe holder mit fjernvarmeanlæg?

Et fjernvarmeanlæg har en lang levetid. En veksler kan sidde i 20-30 år, før den skal skiftes. Til sammenligning har en luft-til-vand varmepumpe en levetid på 12-18 år, mens en jordvarmepumpe holder i 14-20 år.

(Kilde:https://www.ok.dk/privat/hjaelp/varmepumper/hvor-lang-levetid-har-en-varmepumpe )

Kan jeg få varmecheck?

FFV Varme er på listen over selskaber, der kan give adgang til varmechecken. Så hvis du lever op til betingelserne og bor i et område, hvor FFV leverer fjernvarme, vil du modtage en varmecheck automatisk.

Spørgsmål om varmechecken skal stilles til Energistyrelsens support på tlf.: 51 67 43 13 fra 9 til 15 på hverdage.

Tilkobling af fjernvarme

Nedenfor kan du få besvaret nogle af de ofte stillede spørgsmål omkring det praktiske i forbindelse med tilkobling af fjernvarme.
Hvornår kan jeg få fjernvarme?

Vi arbejder på at rulle fjernvarmen ud til flere områder i Faaborg. Når vi nærmer os dit område, får du en husstandsomdelt brochure, der fortæller om tilbuddet.

Vores aktuelle planer omfatter Faaborg nordvest, Strandgårdsparken og Sundbrinken.

Se hvor vi udvider.

Hvad står FFV Varme A/S for - og hvad skal jeg selv klare?

Det skal være nemt at sige ja til fjernvarme. Her kan du se, hvad vi har ansvaret for - og hvad du selv skal sørge for.

Vi sørger for at:

 • Lægge en plan for, hvornår du kan få fjernvarme i vores eksisterende område - eller hvornår vi ruller fjernvarmen ud til nye områder, hvor tilslutningen er stor nok.
 • Holde dig orienteret, så snart du er tilmeldt.
 • Lægge fjernvarmerør i dit kvarter, hvis de ikke allerede findes.
 • Lægge en stikledning ind til dit hus og afslutte med et stik indenfor.
 • Genetablere have og fliser, når vi lagt stikledningen ind. Vi aftaler placeringen med dig.

Du sørger for at:

 • Tilmelde dig her og underskrive tilslutningsaftalen, som du får fra os.
 • Aftale levering og montering af fjernvarmeunit med din vvs-montør.
 • Hvis du har naturgas: Bestille afkobling af gasfyr hos gasselskabet. Læs om gebyrfri afkobling her.
Genetablerer I min have, når I har lagt fjernvarme ind til huset?

Vi dækker pænt til efter gravearbejdet, ligesom vi genetablerer have og fliser.

Vi aftaler placeringen af din stikledning med dig på forhånd.

Hvad skal jeg gøre med min gasinstallation?

Du skal kontakte gasselskabet og bede dem afmontere gassen og fjerne gasfyret. Læs om gebyrfri afkobling her.