Gå til indhold

Bindende tilmelding til fjernvarme i udvidelses område

Jeg vil gerne give mit bindende tilsagn til fjernvarme.
Tilsagnet er bindende i det øjeblik FFV Varme A/S har opnået 300 tilsagn. 

Vores tilslutningsbetingelser står her på siden.

Tilmelding til fjernvarme i nyt område

Obs. Er du tilsluttet naturgas, er det et personligt kundeforhold mellem dig og Evida. Evida ejer stikledningen. Der er en pulje fra staten, hvor man kan søge gratis frakobling. Det er Evida der administrerer puljen og den kan søges på deres hjemmeside. 

Projektet bliver en realitet, når vi har opnået 300 tilmeldinger. 

Stikledning Forklaring
Tilslutning er inkl. 20 meter stikledning fra skel Stikledning Forklaring
Unit Forklaring
Fjernvarmeunit Unit Forklaring